سامانه آموزش مجازی فرهنگیان

به سامانه ثبت نام و مدیریت آموزش مجازی فرهنگیان خوش آمدید

توجه!پر کردن موارد "*" دار اجباری می باشد.

جنسیت

"کد ملی شما به عنوان نام کاربری در نظر گرفته میشود."

"شماره همراه برای ارتباط با شما در نظر گرفته میشود."

ناحیه محل خدمت خود را به درستی انتخاب نمایید.
ثبت نام در سایت به منزله قبول شرایط زیر می باشد.

- در صورت غیبت یا مردودی در تاریخ آزمون مقرر (آزمون اصلی) آزمون دوم برای شما به صورت رایگان برگزار خواهد شد
نکته: شرکت در کلیه آزمون های ICDL منوط به پرداخت شهریه می باشد.
- در صورت غیبت یا مردودی در آزمون دوم هزینه آزمون های مجدد دریافت خواهد شد
- شما حداکثر اجازه شرکت در 10 آزمون را دارید
- در صورت غیبت یا مردودی در آزمون بار دهم باید مجددا در دوره مورد نظر شرکت نمایید و شهریه دوره اخذ خواهد شد