سامانه آموزش مجازی فرهنگیان

اطلاعات دوره مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه

مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه

عنوان دوره مدت دوره هزینه دوره
مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه 10 روز 132,000 تومان

1-عنوان دوره :

مهارت حرفه ای کار با رایانه

2-ساعت استاندارد :

22


3- کد دوره :

92000029


4-عنوان حیطه تخصصی :

عمومی


6-سر فصل ها :

 • واژه پرداز - تکمیل دوره واژه پرداز
 • قالب بندی پیشرفته
 • تبدیل متن به یک جدول یا برعکس
 • کار با ویژگی ارجاع دادن
 • افزایش قابلیت ها
 • کار و بررسی روی اسناد - ویرایش اشتراکی
 • اعمال ویژگی های امنیتی اسناد
 • آماده کردن خروجی
 • (water mark & footer & header) سند تنظیمات
 • صفحه گسترده پیشرفته - تکمیل صفحه گسترده
 • مرور و رفع اشکال صفحه گسترده مقدماتی
 • قالب بندی پیشرفته (worksheet)
 • استفاده از توابع و فرمول ها
 • ایجاد و قالب بندی چارت
 • تحلیل ، طبقه بندی و فیلتر اطالعات جدول ها و لیست ها و ایجاد سناریو
 • تایید و بررسی اطالعات صفحه گسترده
 • افزایش و بازدهی نامگذاری سلول ، special paste ، قالب ها (template) ، ماکرو
 • ترکیب و یکپارچه کردن اطالعات با استفاده از linking ،embedding ،importing
 • بررسی ، اشتراک و نکات امنیتی صفحه گسترده
 • ارائه مطلب پیشرفته - تکمیل ارائه مطلب
 • مرور و رفع اشکال ارائه مطلب مقدماتی
 • ایجاد و ویرایش قالب ها
 • قالب بندی و فرمت زمینه اسلاید
 • استفاده از ابزارهای داخلی تصویر و طراحی جهت ارتقا ارائه مطلب
 • اعمال ویژگی های پیشرفته قالب بندی چارت و ایجاد یا ویرایش نمودار
 • استفاده از ویژگی های داخلی انیمیشن و وارد کردن صدا و تصویر
 • استفاده از ویژگی های ارتباط ،جداسازی ، وارد کردن و داخل کردن برای ترکیب داده ها
 • کار با نمایش اسلاید custom و اعمال تنظیمات و کنترل نمایش اسلاید