سامانه آموزش مجازی فرهنگیان

اطلاعات دوره تغییر اقلیم(اثرات و سازگاری)

تغییر اقلیم(اثرات و سازگاری)

عنوان دوره مدت دوره هزینه دوره
تغییر اقلیم(اثرات و سازگاری) 2 روز بدون هزینه

تاریخ برگزاری :

26 و 27 مهر 1402

18 , 19 October 2023

1-عنوان کارگاه :

تغییر اقلیم (اثرات و سازگاری)

REGIONAL WORKSHOP ON CLIMATE CHANGE (IMPACTS AND ADAPTATION)

2-نحوه برگزاری :

حضوری - آنلاین

In person - Online


3-محل برگزاری :

تهران-ایران

TEHRAN - IRAN


4-محور های کارگاه :

  • تغییر اقلیم و تأثیر آن بر الگوهای جوی
  • آثار تغییر اقلیم بر منابع آب
  • سیاست گذاری در حوزه سازگاری با تغییر اقلیم
  • Climate change and its impacts on climate patterns
  • Effects of climate change on water resources
  • Policy making for adaptation to climate change