سامانه آموزش مجازی فرهنگیان

اطلاعات دوره اخلاق فردی، اجتماعی و اداری

اخلاق فردی، اجتماعی و اداری

عنوان دوره مدت دوره هزینه دوره
اخلاق فردی، اجتماعی و اداری 10 روز 120,000 تومان

1-عنوان دوره :

اخلاق فردي، اجتماعي و اداري

2-ساعت استاندارد :

20


3- کد دوره :

91301265


4-عنوان حیطه تخصصی :

عمومی


5-اهداف دوره :

آشنايي كاركنان با جايگاه اخلاق در مناسبات انساني و حقوق اسلامي و نحوه تعامل با ديگر افراد در خانواده، جامعه و اداره


6-سر فصل ها :

  • اخلاق فردي: رابطه انسان با خدا- رابطه انسان با خويشتن - رابطه انسان با خانواده
  • اخلاق اجتماعي: رابطه فرد با خويشاوندان - رابطه فرد با دوستان - رابطه فرد با نيازمندان
  • اخلاق اداري : ويژگي هاي كارمند با ايمان – رابطه با بالا دست و زيردست – رابطه با ارباب رجوع