سامانه آموزش مجازی فرهنگیان

اطلاعات دوره انگیزش در کار

انگیزش در کار

عنوان دوره مدت دوره هزینه دوره
انگیزش در کار 10 روز 30,000 تومان

تاریخ آزمون :

15 آذر 1401

1-عنوان دوره :

انگيزش در كار

2-ساعت استاندارد :

8


3- کد دوره :

9026


4-عنوان حیطه تخصصی :

شغلی عمومی


5-سر فصل ها :

  • مفاهيم انگيزش
  • نظريه هاي انگيزش
  • ديدگاه ها و مدل هاي انگيزش
  • روشهاي ايجاد انگيزش
  • انگيزش در سازمان
  • شيو ه ها و سبكهاي رهبري
  • نظريه هاي رهبري
  • نظريه هاي خصوصيات فردي-نظريه رفتاري