سامانه آموزش الکترونیکی رایانگان

اطلاعات دوره کار تیمی و مهارت تیم سازی

کار تیمی و مهارت تیم سازی

عنوان دوره مدت دوره هزینه دوره
کار تیمی و مهارت تیم سازی 10 روز 30,000 تومان

تاریخ آزمون :

15 آذر 1401

1-عنوان دوره :

کار تیمی و مهارتهای تیم سازی

2-ساعت استاندارد :

8


3- کد دوره :

-


4-عنوان حیطه تخصصی :

شغلی - تخصصی


5-اهداف دوره :

اهداف رفتاری :


پنج آفت کار تیمی را بیان نماید ده فرمان برای کار تیمی موفق را در قالب یک مثال انجام دهند کار تیمی و ویژگی های آن را توضیح دهد


ده فرمان برای کار تیمی موفق را در قالب یک مثال انجام دهند


کار تیمی و ویژگی های آن را توضیح دهد


آشنایی با محاسن و معایب کار تیمی


اهداف دانشی :


آشنایی با مفاهیم و ضرورت کار تیمی


6-سر فصل ها :

  • پنج آفت کار تیمی تفاوت کار
  • تیمی با کار گروهی و کار جمعی
  • تمرین کار تیمی
  • ده فرمان برای کار تیمی موفق
  • ضرورت کار تیمی
  • محاسن کار تیمی
  • معایب کار تیمی
  • نقش فرد در کار تیمی