سامانه آموزش مجازی فرهنگیان

اطلاعات دوره نحوه برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

نحوه برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

عنوان دوره مدت دوره هزینه دوره
نحوه برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران 10 روز 96,000 تومان

1-عنوان دوره :

: نحوه برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

2-ساعت استاندارد :

16


3- کد دوره :

93601423


4-عنوان حیطه تخصصی :

عمومی


5-اهداف دوره :

فراگيران پس از گذراندن دوره مهارتهاي برقراري ارتباط مؤثر بايد ديدگاه هاي نوين نسبت به موضوع نيروي انساني را بشناسند و تفاوت بين مديريت و رهبري را نام ببرند.


6-سر فصل ها :

 • مفاهیم ارتباطات
 • چگونه ارتباط برقرار کنیم؟
 • تاثیر ارتباطات در کل ابعاد زندگی
 • شیوه های برقراری ارتباط موثر
 • نقش زبان بدن در بهبود ارتباطات
 • باید ها و نبایدهای ارتباطات
 • شیوه های ارتباط موثر با زیر دستان
 • شیوه های ارتباط موثر با مدیران بالادست
 • نقش مدیریت ارتباطات در بهبود کیفیت عملکرد کل سازمان
 • عواقب عدم برقراری ارتباط موثر
 • پیش نیازهای استادی در برقراری ارتباط موثر
 • شیوه های انتقاد و تشویق جهت تحکیم ارتباطات