سامانه آموزش مجازی فرهنگیان

اطلاعات دوره طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

عنوان دوره مدت دوره هزینه دوره
طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع 10 روز 72,000 تومان

1-عنوان دوره :

طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

2-ساعت استاندارد :

12


3- کد دوره :

91301329


4-عنوان حیطه تخصصی :

عمومی


5-اهداف دوره :

 • افزایش دانش شرکت کنندگان در زمینه مبانی نظری طرح تکریم و تغییر نگرش و ارتقای مهارت های آنان در پاسخگویی و ایجاد نگرش مثبت در برخورد مناسب با ارباب رجوع
 • جایگاه و نقش ارباب رجوع در نظام اداری و تاثیر خدمت گیرندگان در ارتقاء سلامت، اعتماد و بهره وری عمومی را تشریح نماید
 • ضمن تشریح چگونگی استفاده از مولفه هایی از قبیل سرعت، دقت و صحت در انجام امور مربوط به مراجعین، روش های مناسب جلب رضایت ارباب رجوع را به کار گیرد

 • 6-سر فصل ها :

  • آشنایی با خصوصیات و قابلیت های سیستم پیوسته و یكنواخت كالا در رابطه با حسابداری انبار
  • آشنایی با اسناد اختصاصی حسابداری و نحوه ثبت آن در سیستم
  • آشنایی با اسناد عملیات انبارداری و نحوه عملكرد آن در سیستم
  • رویت اطلاعات سیستم پیوسته و یكنواخت كالا در رابطه با حسابداری انبار
  • حساب های پیوسته و یكنواخت كالا و ارتباط با سیستم مالی
  • كنترل های پیوسته و یكنواخت كالا
  • نحوه اثرگذاری اسناد مالی و تسویه حساب های واسطه كالا در سیستم
  • اسناد مالی سیستم پیوسته و یكنواخت در رابطه با انتقال كالا در داخل و بین انبارها
  • كار عملی با كامپیوتر