سامانه آموزش مجازی فرهنگیان

اطلاعات دوره مدیریت جلسات اداری

مدیریت جلسات اداری

عنوان دوره مدت دوره هزینه دوره
مدیریت جلسات اداری 10 روز 8,000 تومان

1-عنوان دوره :

مدیریت جلسات اداری

2-ساعت استاندارد :

8


3- کد دوره :

19070719


4-عنوان حیطه تخصصی :

: تخصصی شغلی


6-سر فصل ها :

  • مقدمه
  • انواع جلسه (جلسه حل مسئله- جلسه تصمیم گیری- جلسه گزارش گیری و اطلاع رسانی- جلسه ارزیابی(بازخورد) و اهداف هریك )
  • ساختار كلی جلسات
  • عوامل موثر در تشكیل جلسات
  • ویژگیهای راهبر و مجری جلسه
  • نحوه برنامه ریزی جلسات
  • نحوه اداره جلسات
  • چگونگی تصمیم گیری در جلسات
  • موانع و مشکلات جلسه
  • عوامل موثر در اثربخشی جلسات