سامانه آموزش مجازی فرهنگیان

اطلاعات دوره حوادث غیر مترقبه و مهارت های مقابله با آن

حوادث غیر مترقبه و مهارت های مقابله با آن

عنوان دوره مدت دوره هزینه دوره
حوادث غیر مترقبه و مهارت های مقابله با آن 12 روز 180,000 تومان

1-عنوان دوره :

حوادث غیر مترقبه ومهارت های مقابله با آن

2-ساعت استاندارد :

30


3- کد دوره :

91303806


4-عنوان حیطه تخصصی :

شغلي تخصصي


5-اهداف دوره :

انواع حوادث طبيعي و غيرمترقبه و ويژگي هاي اينگونه حوادث و نحوه تقسيم بندي آنها آشنا خواهند شد. راه هاي مناسب امدادرساني و كاهش تلفات و نحوه پناه گرفتن در هر يك از حوادث طبيعي و غيرمترقبه آشنا خواهند شد.


6-سر فصل ها :

 • تعريف حوادث طبيعي و غيرمترقبه
 • تعريف زلزه، سيل،...
 • تعريف اصطلاحات كانون زلزله، گسل، اشتقاق قاره، كمربند زلزله،...
 • طبقه بندي زمين لرزه ها و خطرات ناشي از هركدام
 • امواج و كانون زمين لرزه
 • شدت زمين لرزه و دور بازگشت آن
 • عوامل موثر در ايجاد خسارت زمين لرزه
 • راه هاي مناسب امدادرساني و كاهش تلفات در زمين لرزه
 • نحوه پناه گرفتن به هنگام زمين لرزه و ديگر حوادث غيرمترقبه
 • تعريف سيل و عوامل ايجادكننده و تشديدكننده
 • نحوه پناه گرفتن به هنگام سيل و امدادرساني
 • راه هاي تقليل خسارت سيل
 • روش هاي مقابله با جريان سيل
 • حركت در دامنه ها و شكل هاي مختلف آن و رسوبات
 • ريزش ها، لغزش ها و جريان ها