سامانه آموزش الکترونیکی رایانگان

اطلاعات دوره جانشین پروری

جانشین پروری

عنوان دوره مدت دوره هزینه دوره
جانشین پروری 12 روز 30,000 تومان

تاریخ آزمون :

15 آذر 1401

1-عنوان دوره :

جانشین پروری

2-ساعت استاندارد :

12


3- کد دوره :

2378


4-عنوان حیطه تخصصی :

شغلي عمومی


5-اهداف دوره :

فراگیران در پایان دوره ضمن آشنایی مکانیزم جانشین پروری قادر خواھند بود سیستم و روش های جانشین پروری را ارتقاء دهند.


6-سر فصل ها :

  • استعداد یابی
  • رویکرد برنده برنده در مدیریت جانشینی
  • توانایی های بالقوه و بالفعل
  • روش های شایسته گزینی
  • تمرکز بر مشاغل بحرانی
  • شدت زمين لرزه و دور بازگشت آن
  • برنامه های جانشین پروری
  • کانون های ارزیابی