سامانه آموزش مجازی فرهنگیان

اطلاعات دوره حسابداری کالا

حسابداری کالا

عنوان دوره مدت دوره هزینه دوره
حسابداری کالا 10 روز 144,000 تومان

1-عنوان دوره :

حسابداری كالا

2-ساعت استاندارد :

24


3- کد دوره :

91705669


4-عنوان حیطه تخصصی :

شغلي تخصصي


5-اهداف دوره :

فراگیران پس از پایان دوره می توانند خصوصیات و قابلیت های سیستم پیوسته و یكنواخت كالا را در ارتباط با حسابداری كالا/ انبار تشریح كنند.


6-سر فصل ها :

  • آشنایی با خصوصیات و قابلیت های سیستم پیوسته و یكنواخت كالا در رابطه با حسابداری انبار
  • آشنایی با اسناد اختصاصی حسابداری و نحوه ثبت آن در سیستم
  • آشنایی با اسناد عملیات انبارداری و نحوه عملكرد آن در سیستم
  • رویت اطلاعات سیستم پیوسته و یكنواخت كالا در رابطه با حسابداری انبار
  • حساب های پیوسته و یكنواخت كالا و ارتباط با سیستم مالی
  • كنترل های پیوسته و یكنواخت كالا
  • نحوه اثرگذاری اسناد مالی و تسویه حساب های واسطه كالا در سیستم
  • اسناد مالی سیستم پیوسته و یكنواخت در رابطه با انتقال كالا در داخل و بین انبارها
  • كار عملی با كامپیوتر