سامانه آموزش مجازی فرهنگیان

اطلاعات دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری

آیین نگارش و مکاتبات اداری

عنوان دوره مدت دوره هزینه دوره
آیین نگارش و مکاتبات اداری 10 روز 144,000 تومان

1-عنوان دوره :

آیین نگارش و مكاتبات اداری

2-ساعت استاندارد :

24


3- کد دوره :

91005610


4-عنوان حیطه تخصصی :

عمومي


6-سر فصل ها :

 • ارتباطات به عنوان فلسفه وجودی نوشتن
 • شناخت نامه های اداری
 • انواع نامه های اداری و ضوابط مورد عمل در تدوین آنها
 • مراحل و نحوه تهیه و تنظیم نامه های اداری
 • صورت جلسه و نحوه تدوین آن
 • نگارش اداری- نشانه گذاری
 • ویرایش نوشته های اداری
 • پردازش نوشته های اداری
 • بررسی سایر نوشته های اداری
 • ویژگی های یک نوشته اداری مناسب
 • گزارش نویسی - کلیات، معنی و مفهوم و کاربرد گزارش
 • ارکان و اجزاء گزارش و کارائی هر کدام
 • مراحل تهیه گزارش
 • فنون نگارش گزارش
 • تهیه طرح گزارش
 • تنظیم و نگارش گزارش های ویژه اداری
 • خلاصه سازی گزارش
 • ارزیابی مطالب عنوان شده در طول زمان تدریس
 • خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری