سامانه آموزش مجازی فرهنگیان

اطلاعات دوره اختلالات رفتاری نوجوانان و روشهای اصلاح آن

اختلالات رفتاری نوجوانان و روشهای اصلاح آن

عنوان دوره مدت دوره هزینه دوره
اختلالات رفتاری نوجوانان و روشهای اصلاح آن 10 روز 144,000 تومان

1-عنوان دوره :

اختلالات رفتاری نوجوانان و روش های اصلاح آن

2-ساعت استاندارد :

24


3- کد دوره :

91400516


4-عنوان حیطه تخصصی :

عمومی


5-اهداف دوره :

ارتقاء سطح آگاهي و دانش رفتاری والدین


6-سر فصل ها : :

  • شناخت انواع استرس وشیوه های مقابله با آن
  • کنترل پرخاشگری فرزندان
  • مسئولیت پذیری فرزندان
  • پیگیری روند موارد تحصیلی در فرزندان
  • تعامل فرزندان با یکدیگر و نقش والدین دراین موضوع
  • مدیریت فضای مجازی ورسانه